مشاوره:

مشاوره با بازرگانان جهت بررسی موارد فنی کالاهای وارداتی

مشاوره در زمینه مشکلات ایجاد شده در خطوط تولیدی

مشاوره در زمينه هاي طراحي، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي كنترل كيفي

مشاوره در طراحي کلی، سكوبندي و چيدمان تجهيزات آزمايشگاهي بر اساس اصول GMP و GLP

مشاوره در زمينه تهيه مواد شيميائي و اوليه مطابق قوانين GMP  و GLP
 
مشاوره در ارتباط با چگونگي مديريت و گردش امور در آزمايشگاه
 
مشاوره در طراحی و انجام طرح ها و پروژه های تحقيقاتی