کنترل آنزيم و فرآورده های آنزيمی

اندازه گیری فعالیت انواع آنزیمها در صنايع مختلف از جمله مواد غذایي، آرايشي و يهداشتي از جمله خدمات این آزمایشگاه می باشد که با به کارگیری آخرین دستورالعمل های استاندارد می باشد. انواع آنزیمها شامل:

پروتئاز

فسفوليپاز

نوکلئاز

مهار كننده تريپسين سويا

 

ليپاز

آميلاز

پکتيناز

 

 


خدمات دیگر این آزمایشگاه عبارت است از:

بررسی میزان فعالیت آنزیم های وارداتی استفاده شونده در شوینده ها
بررسی میزان فعالیت آنزیمهای موجود در مواد بهداشتی
بررسی میزان فعالیت فرآورده هاي آنزيمي صنايع نان و آبميوه
کنترل عدم فعالیت آنزیمهای استفاده شده در شیر وفراورده های سویا

آزمایشگاه محصولات تراريخته (GMO)

متخصصین این آزمایشگاه با به کارگیری روش های ملکولی پیشرفته که نیاز به دقت و صحت بالا دارد تحت شرایط استاندارد محصولاتی را که باید مورد آزمون قرار بگیرند را بررسی می کنند.

آزمایشگاه بررسی محصولات تولید شده تحت فناوری نانو

آزمایشگاه تعیین اصالت منابع غذایی و مواد اولیه تشکیل دهنده

با توجه به افزایش روند تولید و تلاش برای سود آوری بیشتر در تولید، تقلبات موجود در محصولات مخصوصا مواد غذایی فرآوری شده رو به افزایش است. بنابراین، تایید خلوص و اصالت مواد تولید شده مخصوصا در صنعت غذایی از جله سوسیس و کالباس بسیار حائض اهمیت است. در این بخش با به کارگیری دستگاه ها و روش های تشخیصی به روز و دقیق منابع، درصد و کیفیت مواد به درستی مورد بررسی قرار می گیرد.

تشخيص نوع و منبع پروتئين حيوانی يا گياهی استفاده شده در مواد غذائی چون سوسيس، کالباس،

تشخيص نوع گوشت مصرفي حيواني و يا پروتئين مصرفي گياهي در گوشت و فرآورده هاي گوشتي

تشخيص نوع منبع (گاو، گوسفند و...) شير و لبنيات و تعيين تقلبات و اختلاط آنها

شناسائی مواد ارايشي تهيه شده از منبع خوک و....

تشخيص استفاده از باقلا به جای پسته در فرآورده های غذائی