از آنجایی که نحوه صحیح برداشت نمونه و انتقال آن تاثیر مستقیمی بر دقت و صحت نتایج آزمون دارد، بنابراین براي رسيدن به جواب صحیح حتما مي بايستي از كارشناسان زبده مربوط به هر بخش استفاده نمود. نمونه های گرفته شده در شرايط غیر استاندارد نامنطبق و به دلیل اتلاف وقت و هزینه فاقد ارزش برای آزمون می باشد.
در صورت تمایل به نمونه برداری توسط مشتری و ارسال آن نكات زير قابل توجه و ضروري بوده و در كليه شرايط، هماهنگي و مشورت با آزمايشگاه قبل از اقدام به نمونه برداري توصيه مي گردد.

آزمايشگاه دکتر پوراکبری در جهت رفاه حال مشتریان برای تمام بخش ها کارشناس نمونه برداري مجهز به كليه ابزار لازم را در تدارک دیده است. همچنین، در نتایج اعلام شده برای نمونه هایی که با کارشناس گرفته می شود، نام فرد مربوطه و نحوه نمونه گیری ذکر خواهد شد.