الف – پذيرش نمونه ها :

برای اولین بار در ایران پذيرش نمونه شبانه روزی و بدن تعطیلی انجام می شود.

شرايط پذيرش نمونه :

همراه هر نمونه حتما درخواست كتبي مبني بر موارد آزمايش درخواستي در سر برگ شركت متقاضي كه ممهور به مهر شركت يا موسسه باشد ارسال گردد. نمونه هاي ارسالي بايد كيفيت لازم و استاندارد را داشته باشند و در شرايط مطلوب ( از نظر درجه حرارت يا بسته بندي و ...) به آزمايشگاه ارسال شده باشند. در مورد نمونه هايي كه نياز به عمليات آزمايشگاهي فوري دارند، قبل از هر گونه اقدامي حتما با آزمايشگاه هماهنگي صورت پذيرد.

ب- تسويه حساب مالي :

تسويه حساب در مورد هر نمونه ارسالي در همان روز و یا حداکثر تا 24 ساعت بعد انجام مي شود. مگر مواردي كه متقاضي با از اعضای VIP آزمایشگاه باشد. در صورت فراهم شدن شرايط فوق مسئول پذيرش اقدام به پذيرش نمونه خواهد نمود و بلافاصله نمونه پس از كد و شماره گذاري به بخش مربوطه ارسال ميگردد

ج- دريافت نتايج و نگهداری در بايگاني و اعتراضات :

زمان آماده شدن نتايج آزمايش بر روي برگه پذيرش قيد مي گردد ، نتايج صادر شده فقط در يك نسخه و در صورت درخواست متقاضي نسخه المثني صادر خواهد شد. نتايج صادره تا 6 ماه در آزمايشگاه نگهداري مي شود. نمونه هاي ارسالي در صورت امكان حداكثر تا 2 ماه در آزمايشگاه

در شرايط مطلوب نگهداري مي شوند. در صورت اعتراض صاحب نمونه، پس از هماهنگي و اعلام درخواست مجدد، آزمايش مربوطه تكرار يا به آزمايشگاه ديگر ارسال مي گردد.
•    نحوه عقد قرار داد:
ابتدا مشتری کتبا درخواست عقد قرارداد می نماید سپس آزمایشگاه پس از تکمیل فرم قرارداد و انجام امور اداری اصل قرارداد را در 2 نسخه تهیه می کند که یک نسخه نزد آزمایشگاه و نسخه دوم به شرکت داده می شود.

 مشاوره:

مشاوره با بازرگانان جهت بررسی موارد فنی کالاهای وارداتی

مشاوره در زمینه مشکلات ایجاد شده در خطوط تولیدی

مشاوره در زمينه هاي طراحي، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي كنترل كيفي

مشاوره در طراحي کلی، سكوبندي و چيدمان تجهيزات آزمايشگاهي بر اساس اصول GMP و GLP

مشاوره در زمينه تهيه مواد شيميائي و اوليه مطابق قوانين GMP  و GLP
 
مشاوره در ارتباط با چگونگي مديريت و گردش امور در آزمايشگاه
 
مشاوره در طراحی و انجام طرح ها و پروژه های تحقيقاتی