آزمایشگاه ميکروبيولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

آزمایشگاه ميکروبیولوژی با استفاده از محیط کشتها، دستگاه و دستورالعمل های تهیه شده کاملا مطبق بر استاندارد … آزمون هاي کنترل ميکروبيولوژي کليه فراورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، دارويي و ضدعفوني کننده ها را بر عهده دارد. خدمات گسترده این بخش شامل:

شمارش کلی ميکروبهای هوازی مزوفيل سودوموناس آئروژينوزا انتروباکترياسه
سرماگرا و گرما دوست ويبريو اسيد دوست
استاف اورئوس شيگلا هاگدار مقاوم به حرارت
باسيلوس سرئوس استرپتوکوک تايپينگ سالمونلا
سالمونلا اسپور گرمادوست باکتریهای بی هوازی صاف
 کلستريديوم پرفرژانس اسپور باکتریهای عامل فساد و صاف اسپور باکتریهای گرما دوست هوازی
کلستريديوم بوتولينوم کپک و مخمر لیستریا
انتروباکتریاسه کليفرم کمپیلوباکتر
انتروکوکوس اشيرشياکلی یرسینیا
اسپور کپک های مقاوم به حرارت
از دیگر خدمات این آزمایشگاه
 1. جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در مواد غذایی،نوشیدنی ها و مواد اولیه آنها.
 2. جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه آنها.
 3. جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در محصولات تجهیزات پزشکی قبل از استریلزاسیون و همچنین قسمت استریلیتی و پایروژن بعد از استریلزاسیون
 4. جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در کاغذ و مقوا
 5. جستجو و شناسایی و جداسازی و شمارش میکروبهای موجود در منسوج نبافته
 6. آزمونهای کامل میکروبی آبها (آب چاه-آشامیدنی بسته بندی-معدنی و غیره …)
 7. آزمون میکروبی ظروف بسته بندی جهت مصرف در مواد غذایی-محصولات آرایشی و بهداشتی
 8. سرچ باکتریهای پروبیوتیک در محصولات غذایی
 9. تعیین تاریخ انقضای محصولات غذایی-آرایشی و بهداشتی-تجهیزات پزشکی
 10. توانایی در نگهداری میکروارگانیزم ها
 11. توانایی در کنترل کیفیت محیط های کشت مختلف
 12. آزمونهای میکروبی مربوط،پایش دستگاههایی که در تولید استفاده می شوند
آزمایشگاه ميکروبيولوژی تخصصی

اين بخش اختصاصا با استفاده از فناوری پیشرفته و دقیق به بررسي اثربخشي ترکيبات ضد عفونی کننده بر روی باکتری ها و قارچ ها می پردازد. بررسی خواص ضد عفونی کنندگی مصولات نانو نیز جزو فعالیت های این آزمایشگاه است. اهم فعالیتهای این آزمایشگاه عبارتند از:

 • آزمونهاي كارایي ضد عفوني كننده ها
 • آزمونهاي ستروني تجهيزات و وسائل پزشكي
 • ارزيابي محيط هاي كشت ميكروبشناسي
 • آزمونهاي كارایي ضد عفوني كننده هاي نانو

  شرکت رایمون دانا دایان یک شرکت دانش بنیان است که توسط آقای دکتر پور اکبری تاسیس گردیده است. این شرکت در حوزه های مختلفی از قبیل تولید کیتهای آزمایشگاهی، خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفی مواد دارویی، غذایی، آرایشی وبهداشتی، همچنین خدمات تحقیق و توسعه و خدمات مشاوره ای تخصصی فعالیت می نمایید.

  آدرس

  تهران، دهکده المپیک، بلوار امیرکبیر، انتهای خیابان هاشم زاده، قائم 12 شرقی، شماره 29، طبقه 3

  تلفن

  021-44746860
  021-44746863
  021-44746865

  ایمیل

  info@rddco.com